village
village

Oficiálna stránka obce Ruská Voľa

Motív

Finančná zbierka - ZMOS POMOC UKRAJINE

Pomôcť Ukrajine môžete aj finančne zaslaním ľubovoľnej čiastky na transparenstný účet, ktorý založilo Združenie miest a obcí Slovenska.

 

Číslo účtu: SK25 0900 0000 0051 8801 0894

 

O prerozdeľovaní finančnej pomoci z tohto účtu budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.