village
village

Oficiálna stránka obce Ruská Voľa

Motív
A
A
A

Kontakt

OBECNÝ ÚRAD RUSKÁ VOĽA

Adresa: Ruská Voľa 1, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Tel. číslo: 057 / 445 22 74
Tel. číslo (starostka): 
0911 685 408.

E-mail: obecruskavola@gmail.com

Kompetencie:
Obec Ruská Voľa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

Dobraobec s.r.o.

dobraobec.sk
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

e-mail: info@dobraobec.sk