village
village

Oficiálna stránka obce Ruská Voľa

Motív
A
A
A

História obce

Obec založili na zákupnom práve. Obec je doložená z roku 1357 ako Wolya, neskôr ako Fias (1773), Oross Wolya (1786), Ruská Wola (1808), Ruská Voľa (1920); po maďarsky Oroszvolya, Kisszabados. 

V roku 1427 mala 28 port. Patrila panstvu Čičvany. V súpise z roku 1715 sa uvádza ako obec, ktorá je 30 rokov opustená, v roku 1720 mala 4 porty. V roku 1787 patrila rodinám Forgáchovcov a Mattyasovszkých. Mala 18 domov a 139 obyvateľov, v roku 1828 mala obec 22 domov a 386 obyvateľov. V rokoch 1850-1910 sa mnohí vysťahovali.

Za I. ČSR sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Počas 2. svetovej vojny v chotári pôsobila partizánska skupina. JRD bolo založené v roku 1969. Časť obyvateľov pracovalo v rôznych miestach okresu, niektorí ako lesní robotníci v Čechách. 

Gréckokatolícky chrám v Ruskej Voli je starý už vyše 200 rokov. Postavili ho v r. 1795 a zasvätili Ochrane Presvätej Bohorodičky. Chrám sa nachádza kúsok nad stredom obce na návrší, v spoločnom areáli s miestnym cintorínom, vstup do kostola lemujú z pravej strany pomníky a náhrobky, vľavo od kostola svah klesá k hlavnej ceste, tiahnucej sa pozdĺž Volianskeho potoka cez celú obec. Murovanú jednoloďovú stavbu kostola korunuje veža so zvonicou, do ktorej zboku vedie schodisko. Tak, ako je jednoduchý exteriér, tak je bohatý interiér kostola. V interiéri návštevníka upúta zlatou farbou zdobený hlavný a 2 vedľajšie oltáre vo svätyni, ornamentami zdobené steny s obrazmi svätých.

Fotky z našej obce
fotkyfotkyfotkyfotky